C1 Advanced US 55 Folder Collection
After playing the video, you can click or select the word to look it up in the dictionary.
Loading...
Report Subtitle Errors
Har du också tänkt sista gången
Och gjort samma miss som var om sen
Har du också legat vaken flera nätter
Panik massa press, pressar tänder
Har du också lovat dig själv att imorn tar jag tag i mig själv
Har du också provat deras norm och sen fattat att du inte är som dom
Har du också satt i en bil bara kört tills du inte har bensin
Har du också tänkt om jag flyr kommer allt bli bra inuti
Har du också fattat till slut att rätta det är du
Du behöver inte bära allt själv, för jag har kämpat precis som det känns
Jag har sätt hur denna skiten alltid tär på dig
Jag kommer kriga för din skull och finnas där för dig
När du stupar nästa gång så vill jag bära dig
Låt mig vara din soldat
Soldat
Jag har sätt hur denna skiten alltid tär på dig
Jag kommer kriga för din skull och finnas där för dig
När du stupar nästa gång så vill jag bära dig
Låt mig vara din soldat
(Soldat)
Har du också kört huvet i väggen så hårt som det känns att du sprängt det
Har du också svurit att aldrig ge upp det du drömt om oss i framtin´
Har du också stått på ditt jobb sen känd du är värd mer än så
Har du också stressat ihjäl dig
För den lön som knappt ger dig själ nej
Jag har också tappat ibland
Och snabbt vill jag komma ikapp
Jag har också sätt när du faller och försökt bygga nytt ifrån marken
Jag har också vart nära min gräns och jag fattar precis hur det känns
Men jag lovar att allt kommer vända
Om vi lovar att tro på oss själva
Jag har sätt hur denna skiten alltid tär på dig
Jag kommer kriga för din skull och finnas där för dig
När du stupar nästa gång så vill jag bära dig
Låt mig vara din soldat
(Låt mig vara din soldat) Soldat
Jag har sätt hur denna skiten alltid tär på dig
Jag kommer kriga för din skull och finnas där för dig
När du stupar nästa gång så vill jag bära dig
Låt mig vara din soldat
Ey, för dom pekar
Blinkar in oss vinkar hitåt
Måste bli nått
Stoppa normer, vilka sorger
Byggt ett luft slott utav ångest
Informerar och aggerar
Ger oss manus för att leva
Så vi blundar för det skeva
Men om du vågar kan du segra
Jag har sätt hur denna skiten alltid tär på dig
Jag kommer kriga för din skull och finnas där för dig
När du stupar nästa gång så vill jag bära dig
Låt mig vara din soldat
(Låt mig vara din soldat) Yeah yah
(Jaaag) Jag har sätt hur denna skiten alltid tär på dig
Jag kommer kriga för din skull och finnas där för dig
När du stupar nästa gång så vill jag bära dig
Låt mig vara din soldat
Soldat
Låt mig vara din soldat
Oh oh oh oh
Yeah låt mig vara din soldat
Låt mig vara din soldat
  You must  Log in  to get the function.
Tip: Click on the article or the word in the subtitle to get translation quickly!

Loading…

Albin - Din soldat (Lyric Video) ft. Kristin Amparo (lyrics)

55 Folder Collection
Bruce Chen published on February 23, 2018
More Recommended Videos
 1. 1. Search word

  Select word on the caption to look it up in the dictionary!

 2. 2. Repeat single sentence

  Repeat the same sentence to enhance listening ability

 3. 3. Shortcut

  Shortcut!

 4. 4. Close caption

  Close the English caption

 5. 5. Embed

  Embed the video to your blog

 6. 6. Unfold

  Hide right panel

 1. Listening Quiz

  Listening Quiz!

 1. Click to open your notebook

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔