Placeholder Image

Subtitles section Play video

 • Traducerea ºi adaptarea dupã sonor dani67 & Pinhead

 • titrarea manualã dani67 & Pinhead

 • Acumtirile de dimineaþã"... Bunã ziua ºi bine aþi venit...

 • Sunt Jim...

 • Pentru dimineaþa aceasta v-am pregãtit...

 • Azi e miercuri...

 • Sã începem.

 • Dincate ºi azi a fostsit un grup de delfini pe plajã.

 • Emisia de dioxid de carbon a crescut în ultimii 15 ani.

 • - Existã riscuri reale ? - Niciunul.

 • Ecologiºtii încearcã sã determine cauzele decesului.

 • Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS) vorbeºte de a decreta statul de alertã...

 • Ai ciorapi foarte frumoºi. Îmi plac.

 • Poliþia a raportat persoane cu un comportament ciudat.

 • Nu existã nicio notã oficialã din partea OMS care sã...

 • Nu sunt fizicieni, nu sunt ingineri, dar credva dispãrea aºa...

 • ca ºi cum ar trãi într-o lume fantasticã.

 • ... e peste unrbat, îl bate! Bãrbatulngereazã!

 • rfele de sfârºitul lumii sunt doar niºte prostii.

 • Ceea ce s-a întâmplat victimei continuã sã...

 • <b>Ziua Z: Apocalipsa</b>

 • www.titrari.ro

 • Avem mogâldeþe în pat!

 • Te faci mare. Ce vreþi la micul dejun?

 • Clãtite!

 • Trebuiespui un singur cuvânt!

 • - Apropo, ce vrei pentru ziua ta? - Spune-i cã vrei un cãþeluº.

 • - Un cãþeluº. - Adicã un cãþeluº de pluº?

 • Asta s-ar putea realiza.

 • - Le-am împãturit. - Bunã dimineaþa.

 • - Pare foarte bun. - Ai mai terminat una?

 • - Scuzã-mã! - Þi-ai luat inhalatorul?

 • - E în baie. - Termin ºi mã duc sã-l iau.

 • Fugi!

 • Bine.

 • Tati, ce e aia lege marþialã?

 • Legea marþialã? Regulile din casa noastrã care sunt valabile ºi afarã.

 • Ai mai fost în asemenea locuri cu vechiul tãu serviciu?

 • Da, dar am renunþat castau mai mult cu voi.

 • Îþi lipseºte?

 • - Nu, îmi place noua mea slujbã. - Nu faci altceva decât clãtite!

 • Pentrusunt cel mai bun!

 • - Uitaþi ce-amsit! - Terminaþi dencat.

 • nu uitaþi de dinþiºori! Haideþi!

 • Mai vrei o clãtitã? Grãbeºte-te!

 • Hai, miºcaþi!

 • - Strângeþi masa! - Când ne întoarcem!

 • adar, trãieºte în junglã?

 • - Nu! - Se mãnâncã duminica?

 • - Nu! - Atunci trãieºte pempiile africane?

 • - Pãi, da. - Credda.

 • Oamenii îi þin în cuºti toatã viaþa ca apoi sã-i mãnânce?

 • - Nu! Fereascã! - Tatã!

 • - Atunci e un animal domestic? - Da.

 • - E o pisicã? - Da.

 • - Sã facem un alt joc. - Ai ghicit!

 • De ce-or fi trecând atât de multe. E al treilea în cinci minute.

 • Ce se-ntâmplã?

 • OMS investigheazã epidemia recentã de turbare izbucnitã în Taiwan...

 • Caspuns la acuzaþiilenu aucut totul pentru blocareaspândirii,

 • sã-l ascultãm pe ºeful Cabinetului de la Casa Albã...

 • Îl punem pe BBC?

 • De-acum nu maiti englezoaicã, iubito! Þi-ai pierdut ºi accentul.

 • Dar revine dupã vreo douã sticle de vin.

 • - Sunt englezoaicã? - Da, bunica ta e englezoaicã.

 • - Fir-arfie! - De ce nu s-o fi oprit?

 • - Aºteptaþi aici. - Tatã, fii atent la stradã.

 • Nu te îngrijora, scumpo.

 • - Hei, tu! Eºti bine? - Da, sunt bine, mulþumesc.

 • - Ai nevoie de ajutor? - Nu. ªtii ce s-a-ntâmplat?

 • - Nu! Habar n-am! - E absurd.

 • Gerry!

 • Urcaþi imediat în maºinã!

 • Rãmâneþi aici cu...

 • - Ce vreifaci? - Sã plecãm de aici!

 • - Îmi vreauturica! - Scumpo, e în geantã.

 • Strânge iepuraºul în braþe, bine?

 • turica mea!

 • - Rachel! - Rachel, iubito, aºeazã-te pe scaun!

 • - Scumpo! - Pune-þi centura!

 • - Fã cum þi-am spus! - Rachel, pune-þi centura înapoi!

 • - Sunteþi bine? - Rachel, te-ai lovit?

 • - Conie! - E totul în regulã!

 • - Trebuieieºim de aici. - Ieºiþi din maºinã!

 • Uºa nu se deschide! Ieºi pe aici!

 • Scumpo, trebuisari peste!

 • Haide, iubito!

 • Iubito, eºti bine?

 • plecãm de aici!

 • - Ce-o fi asta, Gerry? Ce-o fi? - Habar n-am!

 • - Urcaþi în rulota aia! - Iepuraºul meu!

 • Soseºte trenul nr 12. Sã numãrãm!

 • Unu...

 • doi... - Ce se întâmplã?

 • trei...

 • patru...

 • cinci...

 • ºase...

 • ºapte...

 • opt...

 • nouã...

 • zece...

 • 11...

 • 12.

 • Trenul a sosit.

 • Fii atent!

 • Izolarea a eºuat! Repet! Izolarea a eºuat!

 • Încearcã sã te liniºteºti.

 • Bine, iubito, acum inspirã ºi respirã!

 • Curaj, scumpo, încearcã sã te liniºteºti.

 • - Gerry, geanta mi-a rãmas în maºinã. - Dar cea de rezervã?

 • Sã vãd dacã inhalatorul e în rucsacul tãu.

 • Te ocupi tu de ea?

 • Rachel, va fi bine.

 • Respirã cu nasul!

 • Uitã-te la mine!

 • Vei reuºi, bine?

 • Aicut-o de sute de ori. Acum uitã-te la mine.

 • Trage cu nasul ºi respirã cu gura.

 • Mergem dupã o farmacie. Trebuiene miºcãm.

 • Uite!

 • Uitã-te la mine, Rachel. Inspirã cu nasul...

 • - Tatã, cine erau ãia? - Scumpo, adu-ne ceva deut.

 • E Thierry!

 • - Undeti? - În zbor, Turtle Bay. Voi?

 • Ãsta e sfârºitul! Abia am scãpat! Spune-lemeargã cãtre sud!

 • Hai, hai!

 • - Ce sunt? - Nu ºtiu! I-aizut de aproape?

 • Faþã în faþã!

 • - Tatã! - E adevãrat, sunt...

 • Conie! Dã-mi-o mie! Mulþumesc, iubito!

 • - Undeti? - Pe I95, cãtre nord.

 • Perfect, bravo!

 • Bine, încerc sã-þi trimit un elicopter.

 • Îþi voi da coordonatele curând. Poþi rezista o orã?

 • - Am de ales? - Fã-o în onoarea vremurile trecute.

 • Am nevoie de ajutorul tãu. Am nevoie de tine aici, Gerry!

 • - Nu ne uita. - Am pierdut Bostonul.

 • De acord. Mult noroc.

 • Bravo, scumpo, continuã. Totul va fi bine.

 • - Vino, stai aici. - Nu te îndepãrta. Dã-mina!

 • Tu du-te dupã medicamente, euduc dupã mâncare.

 • Ne vedem aici!

 • Nu te îndepãrta.

 • - Ce-þi trebuie? - Albuterol!

 • Se spuneastmul se vindecã cu timpul.

 • Ãsta face miracole cu fiul meu.

 • Îþi mulþumesc.

 • - Tatã! - Iubito!

 • - Tatã! - Scumpo!

 • - Tatã! - Unde-i mama?

 • Karen!

 • - Karen! - Gerry!

 • - Fetelor! - Rachel!

 • Nu!

 • Nu!

 • Trebuiene îndepãrtãm imediat de stradã.

 • Gerry, blocul acela!

 • Bine, sã mergem.

 • - Gerry! - Suntem blocaþi în NEWARK, New Jersey

 • E un bloc pe strada 23. Dacã ne urcãm pe acoperiº,

 • - ne poþi trimite pe careva? - Nu pot în seara asta.

 • - Atuncind? - Nu înainte de zori.

 • - Bine, în zori. - Spune-i cã am rachete de semnalizare!

 • Vom fi pe acoperiº cu rachete de semnalizare!

 • Voi muta munþii din loc pentru a te aduce aici.

 • Vino-ncoace, iubito!

 • - Fugiþi! - Miºcaþi-vã!

 • Hai, hai!

 • Haideþi, pe aici!

 • Haideþi, fetelor! Pe scãri! Repede! Repede!

 • teaptã!

 • teaptã!

 • Acum urcãm. Totul va fi bine.

 • - Hai, iubito! - E în regulã!

 • - Unde-i Conie! - Conie!

 • - Lãsaþi-mã sã intru! - Conie!

 • - Lãsaþi-mã sã intru! - Vino-ncoace!

 • Înãuntru! Intraþi! Intraþi!