C1 Advanced Other 186 Folder Collection
After playing the video, you can click or select the word to look it up in the dictionary.
Loading...
Report Subtitle Errors
Gdje idemo kada nam ponestane nade?
Kada se osjećamo prazno...
i kada nam ništa više ne preostaje...
Ponekad postanem tako umoran
I samo pokušavam naći mjesto
Gdje bih mogao da spustim glavu
Onda pogledam gore, prema nebu
I osjetim da me tješi najtoplija svjetlost
Vidio sam ogromne visine...
koje me podsjećaju...
da sam ŽIV,
i da ne želim umrijeti,
i da ne želim izgubiti još jedan dan ili noć...
Znam da postoji nešto više,
nešto više od onoga za šta živimo...
Vidim to u zvijezdama,
osjećam to na obali.
I znam da postoji nešto...
Znam da postoji nešto više...
Mislim da se svi bojimo
da bismo mogli ostati sami,
sami na Zemlji.
I svi želimo imati malo vjere,
uostalom, tako je bar u mom slučaju...
Ja samo želim da vjerujem.
Vidio sam ogromne visine...
koje me podsjećaju...
da sam ŽIV,
i da ne želim umrijeti,
i da ne želim izgubiti još jedan dan ili noć...
I znam da ipak postoji nešto više,
nešto više od onog za šta živimo...
Vidim to u zvijezdama,
osjećam to na obali.
ZNAM DA POSTOJI NEŠTO...
Ovaj svijet se može srušiti,
u okean,
i može nestati još večeras...
Prvo te zakopam,
pa te onda pokušavam naći,
jer si moj jedini izvor svjetlosti...
Dišem... Ja sam...
Dišem... Ja sam...
ŽIV !!!
Kada mi je bilo 10 godina,
pokušao sam izvršiti samoubistvo.
Bio sam izgubio svu svoju nadu.
Pokušao sam da se udavim,
ali nisam to mogao uraditi.
Jer Bog je imao plan za moj život...
Plan da drugim ljudima dajem nadu i volju za životom,
kroz moju priču...
Ja znam da postoji nešto više,
i ne želim umrijeti...
I ne želim izgubiti još jedan dan ili noć.
I znam da postoji nešto više,
nešto više od onoga za šta živimo...
Ja vidim to u zvijezdama
i osjećam to na obali.
I znam da postoji nešto više,
JA NE ŽELIM UMRIJETI !!!
ne želim izgubiti još jedan dan ili noć.
Znam da negdje postoji nešto više,
nešto više od onoga za šta ustvari živimo...
Vidim to u zvijezdama,
osjećam to na obali...
I znam da postoji nešto više...
Ja ne želim umrijeti,
ne želim izgubiti još jedan dan ili noć...
Jer znam da postoji nešto više,
nešto više od onoga za šta živimo...
Vidim to u zvijezdama,
osjećam to na obali...
Znam da postoji nešto više...
JA ZNAM DA POSTOJI NEŠTO !!!
Ako ne uspiješ dobiti čudo...
POSTANI JEDNO !!!
Preveo i prilagodio: Amar Jašić
  You must  Log in  to get the function.
Tip: Click on the article or the word in the subtitle to get translation quickly!

Loading…

Nick Vujicic - Something More (Prijevod na Bosanski)

186 Folder Collection
Googood Cdd published on October 9, 2016
More Recommended Videos
 1. 1. Search word

  Select word on the caption to look it up in the dictionary!

 2. 2. Repeat single sentence

  Repeat the same sentence to enhance listening ability

 3. 3. Shortcut

  Shortcut!

 4. 4. Close caption

  Close the English caption

 5. 5. Embed

  Embed the video to your blog

 6. 6. Unfold

  Hide right panel

 1. Listening Quiz

  Listening Quiz!

 1. Click to open your notebook

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔