Placeholder Image

Subtitles section Play video

 • Guni-guni ko lang siguro

 • Pero hinahanap kita pati sa ilalim ng kama

 • Baliw ako sayo

 • Medyo praning

 • At alam mong iniiwasan kita

 • Magulo utak ko, baby

 • At ayokong nahuhulog dahil takot ako sa matataas na lugar

 • at takot akong magkamali

 • Pero siguro pinapatagal ko lang dahildi ko binigyan ng oras

 • tayong dalawa

 • Nasaktan na ako noon kaya sinara ko ang pinto

 • Takot ako sa dilim at sa mga nasaktang puso

 • May phobia ako

 • Di kita pwedeng papasukin dahil hindi ako okey

 • oh nasaktan nang husto ang puso ko

 • May phobia ako

 • Akala ko nalulunod akoyun pala akoyung nasa mababaw

 • At, wala akong dahilan

 • Oo, magdamag akongdi-mapakali sana makatulog ako

 • Pero puro pangit ang naiisip ko

 • At ayokong nahuhulog dahil takot ako sa matataas na lugar

 • at takot akong magkamali

 • Pero siguro pinapatagal ko lang dahildi ko binigyan ng oras

 • tayong dalawa

 • Nasaktan na ako noon kaya sinara ko ang pinto

 • Takot ako sa dilim at sa mga nasaktang puso

 • May phobia ako

 • Di kita pwedeng papasukin dahil hindi ako okey

 • oh nasaktan nang husto ang puso ko

 • Ilang taon na 'kong nandito pinipigilan nila ako

 • Natatakot akong iwanan mo ako

 • Ilang taon na nila akong pinipigilan

 • Natatakot akong iwanan mo ako

 • Nasaktan na ako noon kaya sinara ko ang pinto

 • Takot ako sa dilim at sa mga nasaktang puso

 • May phobia ako

 • Di kita pwedeng papasukin dahil hindi ako okey

 • oh nasaktan nang husto ang puso ko

 • Nasaktan na ako noon kaya sinara ko ang pinto

 • Takot ako sa dilim at sa mga nasaktang puso

 • May phobia ako

 • Di kita pwedeng papasukin dahil hindi ako okey

 • oh nasaktan nang husto ang puso ko

 • May phobia ako

Guni-guni ko lang siguro

Subtitles and vocabulary

Operation of videos Adjust the video here to display the subtitles

B1 US ko ang phobia di kaya broken

Johnny Orlando - Phobias (Official Video)

 • 9 0
  Tracy posted on 2020/03/02
Video vocabulary