Placeholder Image

Subtitles section Play video

 • na yi nian muo muo wu yen That year can't say anything

 • zhi neng shuan ze li kai only to choose to leave

 • wu xie de siao rong yi zing bu zai jing cai The smile is not pretty anymore

 • ni hai pa zie ju suo yi ping ming shang hai You're afraid of the ending so you tried to hurt people

 • shuo shi wo dang zhu ni de mei hao wei lai Telling me I stopped you're beautiful future

 • ni jian zue bu si wang wo deng dai You decided that I should not wait

 • wo bian muo muo de rang ni zou kai I silently let you go away

 • ru jin ni shou le shang hui lai Now, you got hurt coming back

 • jiao wo ru he jie shou zhe an pai How can I take this arrangements

 • wo nan guo de shi fang qi ni fang qi ai I'm sad that I gave you up, gave up love

 • fang qi de meng bei da sui ren zhu bei ai Gave up dream and take the pain

 • wo yi wei shi cheng quan I thought it was approval

 • ni que shuo ni geng bu yu kuai But you said you become more unhappy

 • wo nan guo de shi wang le ni wang le ai I'm sad that I forgot you, forgot love

 • jin quan li wang ji wo men zhen xin xiang ai Gave my effort in forgetting our love

 • ye wang le kao su ni shi qu de bu neng chong lai Also forgot telling you that the past can't come back

 • na yi nian muo muo wu yen That year can't say anything

 • zhi neng shuan ze li kai only to choose to leave

 • wu xie de siao rong yi zing bu zai jing cai The smile is not pretty anymore

 • ni hai pa zie ju suo yi ping ming shang hai You're afraid of the ending so you tried to hurt people

 • shuo shi wo dang zhu ni de mei hao wei lai Telling me I stopped you're beautiful future

 • ni jian zue bu si wang wo deng dai You decided that I should not wait

 • wo bian muo muo de rang ni zou kai I silently let you go away

 • ru jin ni shou le shang hui lai Now, you got hurt coming back

 • jiao wo ru he jie shou zhe an pai How can I take this arrangements

 • wo nan guo de shi fang qi ni fang qi ai I'm sad that I gave you up, gave up love

 • fang qi de meng bei da sui ren zhu bei ai Gave up dream and take the pain

 • wo yi wei shi cheng quan I thought it was approval

 • ni que shuo ni geng bu yu kuai But you said you become more unhappy

 • wo nan guo de shi wang le ni wang le ai I'm sad that I forgot you, forgot love

 • jin quan li wang ji wo men zhen xin xiang ai Gave my effort in forgetting our love

 • ye wang le kao su ni shi qu de bu neng chong lai Also forgot telling you that the past can't come back

 • wo nan guo de shi fang qi ni fang qi ai I'm sad that I gave you up, gave up love

 • fang qi de meng bei da sui ren zhu bei ai Gave up dream and take the pain

 • wo yi wei shi cheng quan I thought it was approval

 • ni que shuo ni geng bu yu kuai But you said you become more unhappy

 • wo nan guo de shi wang le ni wang le ai I'm sad that I forgot you, forgot love

 • jin quan li wang ji wo men zhen xin xiang ai Gave my effort in forgetting our love

 • ye wang le kao su ni shi qu de bu neng chong lai Also forgot telling you that the past can't come back

 • wo nan guo de shi fang qi ni fang qi ai I'm sad that I gave you up, gave up love

 • fang qi de meng bei da sui ren zhu bei ai Gave up dream and take the pain

 • wo yi wei shi cheng quan I thought it was approval

 • ni que shuo ni geng bu yu kuai But you said you become more unhappy

 • wo nan guo de shi wang le ni wang le ai I'm sad that I forgot you, forgot love

 • jin quan li wang ji wo men zhen xin xiang ai Gave my effort in forgetting our love

 • ye wang le kao su ni shi qu de bu neng chong lai Also forgot telling you that the past can't come back

na yi nian muo muo wu yen That year can't say anything

Subtitles and vocabulary

Operation of videos Adjust the video here to display the subtitles

B2 shi wang de le qi ai

5566 - I'll Sad

 • 303 1
  Jim Theam posted on 2019/11/18
Video vocabulary