Placeholder Image

Subtitles section Play video

 • OHAYŌ

 • SUMIMASEN

 • HAI

 • IIE

 • EKI WA DOKO DESU KA?

 • YOROSHIKU ONEGAISHIMASU.

 • KORE WA IKURA DESU KA?

 • OYASUMI NASAI

 • NAN SAI DESU KA?

 • ZO.

 • WAKARIMASHITA.

 • WAKARIMASEN.

 • EIGO HA HANASEMASU KA?

 • JA, MATA.

 • MO.

 • OGENKI DESU KA?

 • GOMEN NASAI.

 • KONBANWA.

 • KONNICHIWA.

 • HAJIMEMASHITE.

 • O NAMAE WA?

 • MIZU, ONEGAISHIMASU.

 • TASUKETE KUDASAI.

 • ARIGATŌ.

 • SAYŌNARA.

OHAYŌ

Subtitles and vocabulary

Operation of videos Adjust the video here to display the subtitles

B1 desu mata sai konnichiwa japanese hai

Learn the Top 25 Must-Know Japanese Phrases!

 • 2028 86
  柯金翰 posted on 2015/08/11
Video vocabulary